اجتماعی

انسان افغانستاني در فرار و قرار خود مصئون نيست !

نويسنده: احمدشاه كهزاد
ناگفته پيداست كه افغانستان از معدود كشورهاي جهان است كه بيشترين مهاجر را در سراسر گيتي دارد كه قريب به يقين، اكثريت مهاجرين افغاني نه برحسب تصادف، بل بدليل فقدان امنيت جاني/مالي و برآورده نشدن اساسي ترين نيازمندي هاي شان در افغانستان، راه دشوار مهاجرت را در پيش گرفته و به وطن شان پشت كرده اند. خلاف برآورد و خلاف تصور ما، متاسفانه با مهاجرين بصورت اعم و با مهاجرين افغان بصورت اخص، برخوردهاي دولت هاي مهاجر پذير از نوع انساني آن نبوده و در اكثر زمان، كمترين حقوق انساني شان هم رعايت نمي گردد كه در تازه ترين مورد آن، در اثر درگيري پناهجويان افغاني و اتباع تركيه ( كُردها ) دست كم ٤ پناهجوي كه هويت افغاني دارند، كُشته و تعدادي هم زخمي گرديد. به رغم اينكه برخوردهاي فزيكي از اين دست كه كُشته و زخمي را به همراه داشته و قرباني آن پناهجويان اند- در نوع خود تازه گى نداشته و پس از هر چندي، ما وقوع چنين رويدادهاي تلخ را نظاره گريم كه عيني ترين نمونه آن قتل دختر خورد سال افغاني در ايران بنام ستايش قريشي بود كه سال پار به بدترين شكل ممكن توسط يك شهروند ايراني اولًا تجاوز و پس از آن به قتل رسيد- اما نوعيت/روش قتل در منطقه سلطان غازي شهر استانبول قابل غور و سخت مأيوس كننده است. بهر ترتيبي، اميد است كه از جانب نمايندگي سياسي افغانستان تعقيب و جدا پيگيري شود.
درست در بيست و هفتم ثور، در اثر درگيري فزيكي بين پناهجويان افغان و اتباع تركيه در منطقه “سلطان غازي” كه بيشتر يك منطقه مهاجر نشين است و ساكنان آن مهاجرين سوريه، پاكستان و افغانستان اند، دست كم چهار پناهجو افغاني به بدترين شكل ممكن زريعه چاقو به قتل رسيد. گرچند در حوالي آن روز، خبرهاي در شبكه هاي اجتماعي دست به دست مي شد كه از كُشته شدن ٣٠ نفر و زخمي شدن ٣٠٠ نفر خبر مي داد كه در ظاهر باور آن دشوار بنظر مي رسيد. اما آمار رسمي حد اكثر قربانيان رويداد را ٤ نفر تأييد و علل درگيري طرفين منازعه را، ناشي از ملاقات يك پناهجو با يك دختر كُرد عنوان كرده است. گفته مي شود كه مرد كُردي از فرط خشم بالاي پناهجو افغاني حمله كرده كه با پشتيباني تعدادي از پناهجويان همراه مي گردد كه سر انجام مرد كُرد زخمي و در مسير راه شفاخانه از بين مي رود. در بحبوحه وارسي قضيه و انگيزه قتل، رسانه هاي تركي گفته اند كه نزاع از آزار و اذيت زن تركي توسط مهاجرين ناشئ مي گردد كه با گفته هاي شاهدان عيني كه در منطقه سلطان غازي زندگي دارند، همخواني ندارد.
بهر روي، در اين گيرو دار دو نكته شايان گفتن است:
يكم: قطع نظر از آمار دقيق كُشته و زخميان حادثه، قربانيان رويداد به بدترين شكل ممكن به قتل مي رسند ( با توجه به ويديوي هاي دل خراش كه از اين رويداد در شبكه هاي اجتماعي درز كرده است). با اين ملحوظ، ايجاب مي كند كه قضيه قتل پناهجويان از مجراي نمايندگي هاي سياسي افغانستان در تركيه تعقيب و پيگيري گردد.
دوم: كاربران فيسبوك در مسابقه ي مضحك خبر رساني، بايد بيش از سرعت انتشار خبر، بالاي صدق و كذب خبر غور و روي آمار رسمي توجه كنند. در گيرو و دار حادثه سلطان غازي، تفاوت قابل ملاحظه ي بين آمار رسمي و تأييد شده ( ٤ كُشته ) و آمار و ارقام كاربران فيسبوك ( ٣٠ كُشته ) ديده مي شود كه مسلماً ناشي از كم توجهي، كم ظرفيتي و عدم مسئوليت پذيري كاربران فيسبوك مي گردد.

نوشته های مشابه دې ته ورته لیکنې

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن