اجتماعی

كاربران فعال فيسبوك روي سرعت انتشار خبر بيشتر توجه دارند تا بالاي صدق و كذب آن!

تداخل حوزه هاي كاري و سياست زدگي جامعه و مردم افغانستان از ديگر مشكلات روز مرگي ما مي باشد. امروزه، عدم در نظر داشت مرز اشتغال و رجوع سيل آساي مردم به مشغله سياست جزء از واقعيت هاي تلخ اجتماعي جامعه است كه بدون شك به ناهنجاري ها و نابساماني هاي كشور افزوده است. اكثريت قلم بدستِ غير حرفوي به خود اجازه ي مداخله در حوزه كاري ديگر افراد را مي دهد و در خصوص وقايع روز كه اغلبا در كتگوري رخدادهاي سياسي شامل مي شوند، قلم مي زنند و با دانش دست و پا شكسته ي شان از رويدادهاي روز تحليل و تفسير مي كنند. در اغلب موارد، اتفاق مي افتد كه افراد در خصوصي ترين ديدو بازديد شان از سياست، دولت و حكومت داري صحبت مي كنند، مجريان سياست را به تمسخر مي گيرند، رويكرد كشورهاي همسايه و منطقه را نقد مي كنند. در اين كش و قوس، موترهاي ليني مكانِ خوب براي اين دست ديالوگ و سرنشينان آن عيني ترين نمونه هاي افراد غير حرفوي با اظهار نظرهاي غير مسئولانه و عجولانه است. شايان گفتن است كه اظهار نظرهاي از اين دست افراد كه هيچ بار ارزشي ندارد، بازار آن در شبكه هاي اجتماعي بيشتر داغ مي باشد. اكثريت مطلق كاربران شبكه هاي اجتماعي با توجه به دسترسي آساني كه به شبكه هاي اجتماعي دارند، بدون ترس از تعقيب و بيم از پي گيري، دست باز در خلق دسايس و شايعه پراگني دارند و از افغانستان، سرزمين شايعه ها و سرزمين اظهار نظرهاي غيرمسئولانه و عجولانه ساخته اند. اكثريت مطلق اين تيپ قلم بدستان غير مسئول و غير حرفوي، در حوزه علوم انساني تحصيل نكرده اند بل سند فراغت از رشته هاي تخنيكي و طبيعي دارند كه مغاير با آنچه مي نويسند و مي گويند، مي باشد. به باور شخصي من، در آخرين تحليل، تداخل عمدي حوزه كاري و دانش، خود فريبي و ضياع وقت چيزي ديگري نيست. اما كدام عوامل باعث مسموم سازي دنياي مجازي شده و دنياي أطراف ما را كسالت بار و ملال آور ساخته است؟
1. بالا بودن نرخ بيكاري
معضل بيكاري در كشور با همان قوت سابق خود باقي است. امروزه رقم افراد بدون وظيفه يك آمار درشت را تشكيل مي دهد و دولت هم در امر اشتغال زايي ضعيف عمل كرده است و خود بخش از اين معضل مي باشد. در وضعيت كنوني، فيسبوك مي تواند سرگرمي خوبي براي افراد بدون كار باشد، اين تيپ افراد بدون هيچ تعللي متون را كاپي و پست و بي هيچ تأملي بر صدق و كذب خبر، رويدادهاي و رخدادها را گزارش مي دهد.
2. سياست زده گي جامعه
كثرت رخدادهاي سياسي و رويدادهاي امنيتي، برپايي محافل متعدد و اغلب سياسي در كشور، شكل گيري ائتلاف ها و تشكُل ها و رويكرد گنگ و دو پهلو و اغلبا خصمانه حكومت در برابر مردم و موارد ديگر از اين دست، جامعه و مردم را سياست زده كرده است. تعجبي ندارد كه در اين وضعيت آشفته، افراد براي خود اجازه دهد كه در خصوص مسائل روز اظهار نظر كند.
1. نبود مكافات و مجازات و عدم تعقيب و پيگيري
در كشورهاي قانونمدار، تحريف حقايق، شايعه پراگني و دسايس كه بار رواني دارد اگر نه جرم، تخطي گفته مي شود. اما متاسفانه در افغانستان، أصل مجازات و مكافات مطرح نيست و كمتر زمان اتفاق مي افتد كه افراد بدليل اظهار نظرهاي شان از جانب دولت مورد تعقيب عدلي قانوني قرار گيرد. كم كاري و كم توجهي دولت سبب شده كه افراد با خيال آرام و بي هيچ ترس و بيمي اظهار نظر كند و فضاي مجازي را مسموم و دنياي أطراف ما را آشفته سازد.

نوشته های مشابه دې ته ورته لیکنې

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن